niedziela, 17 lutego 2013

Reichsgau Posen, czyli Kraj Warty.26 października 1939 roku utworzono Okręg Rzeszy Poznań, który zmieniono później na Kraj Warty (Reichsgau Wartheland). Utworzenie tego okręgu było wynikiem paktu o granicach i przyjaźni pomiędzy III Rzeszą Niemiecką a ZSRR, przez co Hitler na początku października dwoma dekretami wcielił do III Rzeszy Niemieckiej polskie terytoria zachodnie.


Terytorium Kraju Warty zamieszkane było przez prawie 5 milionów ludzi, z czego w 90 % byli to Polacy. Pozostałe mniejszości, to mniejszość żydowska (głównie Łódź) oraz mniejszość niemiecka. Kraj Warty zajmował 43.905 km².

Kraj Warty był uznawany przez Niemców za tzw.  "ziemie rdzennie niemieckie", pomimo, że ludność pochodzenia niemieckiego nie przekraczała na nich 10 %. Nie przeszkodziło to jednak w podjęciu decyzji o "rychłej germanizacji" Reichsgau Wartheland.